instalacje odgromowe

Każdy budynek powinien być zaopatrzony w instalację odgromową, która chroni budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi. Zabezpiecza ona dodatkowo instalację elektryczną przed negatywnym wpływem prądu piorunowego. Im bardziej zależy nam na instalacji elektrycznej w naszym domu, tym większą wagę powinniśmy przykładać do instalacji odgromowej.

Wszyscy wiemy, jak niebezpieczne są wyładowania atmosferyczne, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo własne i osób przebywających w budynkach podczas burzy. Skutki braku instalacji, lub jej nieprawidłowego wykonania mogą być olbrzymie. W celu zabezpieczenia Państwa obiektów budowlanych oferujemy profesjonalne instalacje odgromowe.

Każda wykonana przez nas instalacja odgromowa jest szczegółowo sprawdzana, dlatego gwarantujemy bezpieczne jej funkcjonowanie.