instalacje przeciw- pożarowe

 Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie wczesne wykrycie zagrożenia pożarem, ulatniającego się gazu lub wykrycia zwarcia i poinformowanie o tym fakcie użytkowników lub straż pożarną. Dzięki temu zapobiegną rozprzestrzenieniu się małego ognia w szalejący pożar i w znaczny sposób zmniejszają jego skutki.

W swojej ofercie mamy szeroką gamę systemów przeciwpożarowych, takich jak instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, pianowe aż po gaszenie gazem oraz mgłą wodną.

Oto przykładowy zakres usług, jakie świadczymy w zakresie instalacji przeciwpożarowych:

  • montaż systemów sygnalizacji pożarowej;
  • montaż, wymiana, naprawa wszystkich elementów składowych;
  • nadzór eksploatacyjny, opieka serwisowa, przeglądy;
  • pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu.