systemy oddymiania

Systemy oddymiania ułatwiają akcję gaśniczą i utrudniają rozprzestrzenianie się pożaru dzięki usuwaniu dymu i ciepła ze strefy objętej pożarem.

Zgodnie z polskimi przepisami, zastosowanie systemów oddymiania pozwala powiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku i obniżyć wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji.

Systemy oddymiania, to urządzenia służące odprowadzania dymu i gorąca, umożliwiając tym samym usuwanie lub zmniejszanie koncentracji trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Dzięki nim zostaje także usunięte ciepło ze strefy objętej pożarem, co ułatwia akcję gaśniczą i podnosi bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku.


Oto przykładowy zakres usług, jakie świadczymy w zakresie systemu oddymiania:

  • projekt wykonawczy systemu oddymiania;
  • montaż systemu oddymiania;
  • serwis systemów oddymiania.