systemy telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej służy do monitorowania wzrokowego za pośrednictwem kamer - zarówno wewnątrz budynków, jak i obszarów wokół nich lub terenów otwarty

ch. Systemy te stanowią niezbędne wyposażenie sklepów, banków, stacji benzynowych i zakładów pracy.

Telewizja dozorowa znacząco wpływa na stan bezpieczeństwa obiektów, w których została zainstalowana. Pozwala bowiem na bieżącą obserwację i rejestrację wszelkich zdarzeń mogących spowodować zagrożenie.

W zakres naszych usług wchodzi projektowanie, montaż i konserwacja wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji dozorowej.