systemy kontroli dostępu

Profesjonalna kontrola dostępu pozwala skutecznie kontrolować przepływ osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów na terenie danego biura, zakładu pracy czy pomieszczeń prywatnych.

Systemy kontroli dostępu pozwalają na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz pełnego dozoru. Obejmują one szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób nieupoważnionych.

Naszą ofertę kierujemy do obiektów o różnym przeznaczeniu.
W zależności od potrzeb użytkownika, rozwiązanie to może stanowić podstawowe  narzędzie kontroli ruchu osób, jak i w profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa.